[ یکشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۱ ] [ 11:9 ] [ نوشین ]

[ ]

[ یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 12:15 ] [ نوشین ]

[ ]

[ یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 12:12 ] [ نوشین ]

[ ]

[ یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 12:9 ] [ نوشین ]

[ ]

سوال: اوپال کلسه دوئن چرت وچرت آلی چه تفاوتی با هم دارند؟

پاسخ: اوپال حاصل ته نشینی سیلیس کلوئیدی نرم تر از کوارتز فاقد بلور به فرمولSiO2,nH2O

کلسه دوئن حاصل ته نشینی سیلیس کلوئیدی به سختی کوارتز و بلور به فرمولSiO2,nH2O

چرت حاصل ته نشینی سیلیس کلوئیدی به سختی کوارتز وابزار انسان نخستین و سنگ اتش زنه

چرت آلی حاصل ته نشینی پوسته سیلیسی شعاعیان و رادیو لرها و دیاتومه ها می باشد

خواص کلسه دوئن وچرت آلی و چرت شیمیایی همانند هم است نحوه تشکیل متفاوت است.

[ یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 11:31 ] [ نوشین ]

[ ]

سوال: تعداد مراکز تبلور با اندازه بلور و سرعت سرد شدن چه رابطه ای دارد؟

پاسخ: با کاهش سرعت سرد شدن ،مراکز تبلور کاهش و اندازه بلور درشت می شود وبا افزایش سرعت سرد شدن ، مراکز تبلور افزایش یافته و اندازه بلور ریز می شود.

[ یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 11:8 ] [ نوشین ]

[ ]

در پاسخ به سوال آقای حسن مزینانی

سوال: طبقه بندی سنگهای اذرین را توضیح دهید؟

پاسخ:سنگ اسیدی درشت بلور با عنصر غالبk گرانیت و معادل بیرونی ان ریولیت نام دارد.

سنگ خنثی درشت بلور که تقریبا تمام یونهای فلزی در ان دیده می شود دیوریت و معادل بیرونی آن آندزیت می باشد.

سنگ بازی درشت بلور با عنصر غالب Fe,Mg گابرو و معادل بیرونی آن بازالت است.

سنگ فوق بازی درونی کانی مشخصه الیوین و فلدسپات Ca پریدوتیت می باشد.

 

[ یکشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 11:51 ] [ نوشین ]

[ ]

پاسخ به سوال نسترن حسین خانی :تفریق باوون را توضیح دهید.

در تفریق باوون ابتدا کانی الیوین سپس پیروکسن امفیبول و بیوتیت مسکوویت و در انتها کوارتز تشکیل می شود.

فلدسپاتها به موازات این کانیها ابتدا پلاژیوکلاز Ca سپس پلاژیوکلاز Na و در انتها ارتو کلاز (فلدسپاتK) تشکیل می شود. 

نکته: دمای تشکیل ارتو کلاز بالاتر از مسکوویت است.

نکته : گرانیت و ریولیت به علت دارا بودن بالاترین درصد ارتوکلاز رس بیشتری در اثر هوازدگی ایجاد می کنند.

[ یکشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 10:7 ] [ نوشین ]

[ ]

بانک سوال نهایی و داخلی اینجا کلیک کنید

[ یکشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 13:58 ] [ نوشین ]

[ ]

پاسخ به سوال سانازو مینا 

نحوه مطالعه فصل 5 به این صورت است که مطالب با مضمون یکسان را بطور مثال نام کانی با رخ نام کانی با فرمول نام کانی با سطح شکست نام کانی با نحوه شناسایی خاص را به صورت جدول  در اورده و جداول را بصورت فلش کارت باخود داشته باشید و ان را همواره مطالعه کنید تا یاد بگیرید.

[ یکشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 8:7 ] [ نوشین ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،