[ یکشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۱ ] [ 11:9 ] [ نوشین ]

[ ]
آن که اندیشیدن را به من آموخت معلم است . ستوده باد نور افشانیش که چراغ راه آینده من است روزش مبارک و یادش جاویدان باد ....


ادامه مطلب

[ یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 11:54 ] [ نوشین ]

[ ]
آن که اندیشیدن را به من آموخت معلم است . ستوده باد نور افشانیش که چراغ راه آینده من است روزش مبارک و یادش جاویدان باد ....


ادامه مطلب

[ یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 11:54 ] [ نوشین ]

[ ]

منظور از مراکز تبلور چیست؟

پاسخ : مراکز تبلور هسته های مرکزی بلور یک کانی است که از مولکولهای شیمیایی آن کانی که به دور هم گرد آمده اند و از اتصال آنها به هم و ادامه سرد شدن ماگما ابندا بلور های کوچک کانی و سپس بلور های بزرگ کانی شکل می گیرد.

ساختار کلی

بلور ایده آل از تکرار بی پایان واحدهای ساختاری همانند در فضا بوجود می‌آید. در ساده‌ترین بلورها ، مانند مس ، نقره ، آهن و فلزات قلیایی ، این واحدهایساختاری یک تک اتم است. در اکثر مواد واحد ساختاری شامل چندین اتم یا ملکول است. در بلورهای معدنی این تعداد تا حدود 100 و در بلورهای پروتئین به 10000 می‌رسد. ساختار تمام بلورها بر حسب شبکه‌ای که به هر نقطه آن گروهی از اتمها متصل هستند، توصیف می‌گردد، این گروه اتمها را پایه می‌گویند، پایه در فضا تکرار می‌شود تا ساختار بلور را تشکیل دهد. 

ساختار بلوری غیر ایده آل

از نظر بلورنگاران کلاسیک ، بلور ایده‌آل از تکرار دوره‌ای واحدهای یکسان در فضا شکل می‌گیرد. ولی هیچ دلیل عمومی وجود ندارد که بلور ایده‌آل حالت مینیمم انرژی اتمها در صفر مطلق باشد. در طبیعت ساختارهای بسیاری وجود دارند که با آنکه منظم هستند، کاملا دوره نیستند. نظر ایده‌آل بلورنگاران لزوما یک قانون طبیعت نیست. بعضی از ساختارهای غیر دوره‌ای ممکن است فقط فرا پایدار باشند و طول عمر بسیار درازی داشته باشند. 

[ یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 9:38 ] [ نوشین ]

[ ]

[ یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 12:15 ] [ نوشین ]

[ ]

[ یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 12:12 ] [ نوشین ]

[ ]

[ یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 12:9 ] [ نوشین ]

[ ]

سوال: اوپال کلسه دوئن چرت وچرت آلی چه تفاوتی با هم دارند؟

پاسخ: اوپال حاصل ته نشینی سیلیس کلوئیدی نرم تر از کوارتز فاقد بلور به فرمولSiO2,nH2O

کلسه دوئن حاصل ته نشینی سیلیس کلوئیدی به سختی کوارتز و بلور به فرمولSiO2,nH2O

چرت حاصل ته نشینی سیلیس کلوئیدی به سختی کوارتز وابزار انسان نخستین و سنگ اتش زنه

چرت آلی حاصل ته نشینی پوسته سیلیسی شعاعیان و رادیو لرها و دیاتومه ها می باشد

خواص کلسه دوئن وچرت آلی و چرت شیمیایی همانند هم است نحوه تشکیل متفاوت است.

[ یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 11:31 ] [ نوشین ]

[ ]

سوال: تعداد مراکز تبلور با اندازه بلور و سرعت سرد شدن چه رابطه ای دارد؟

پاسخ: با کاهش سرعت سرد شدن ،مراکز تبلور کاهش و اندازه بلور درشت می شود وبا افزایش سرعت سرد شدن ، مراکز تبلور افزایش یافته و اندازه بلور ریز می شود.

[ یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 11:8 ] [ نوشین ]

[ ]

در پاسخ به سوال آقای حسن مزینانی

سوال: طبقه بندی سنگهای اذرین را توضیح دهید؟

پاسخ:سنگ اسیدی درشت بلور با عنصر غالبk گرانیت و معادل بیرونی ان ریولیت نام دارد.

سنگ خنثی درشت بلور که تقریبا تمام یونهای فلزی در ان دیده می شود دیوریت و معادل بیرونی آن آندزیت می باشد.

سنگ بازی درشت بلور با عنصر غالب Fe,Mg گابرو و معادل بیرونی آن بازالت است.

سنگ فوق بازی درونی کانی مشخصه الیوین و فلدسپات Ca پریدوتیت می باشد.

 

[ یکشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 11:51 ] [ نوشین ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،